Usterki izolacji stworzonej z mas powłokowych

44Masy powłokowe są coraz częściej stosowane. A skoro są popularniejsze, to od razu wypływają usterki, które mogą się przy nich nadarzyć. Najczęściej zdarza się tak z powodu braku właściwego wyrównania powierzchni, a także niezgruntowania jej w odpowiedni sposób. Trzeba wiedzieć, że to będą różne sposoby w zależności od konkretnej masy izolacji. Wymaga to użycia odpowiedniego środka gruntującego. Jednak są również inne powody powstawania usterek izolacji wykonanych z mas powłokowych. Kiedy korzystamy z mas bitumicznych na rozcieńczalniku, którym jest woda, to powinny być one nakładane przynajmniej w trzech warstwa. A każda kolejna warstwa musi być nakładana w kierunku innym niż poprzednia,c o właśnie wpływa na to, że będzie mniejsze prawdopodobieństwo nałożenia się osłabień w tych samych miejscach. To tylko główne powody usterek, jest ich zdecydowanie więcej. Moje jedno najważniejsze zalecenie. Zawsze trzymaj się instrukcji, którą przygotował dla Ciebie producent. Wtedy na pewno później wszystko zgodnie z planem i będzie wykonane na wysokim poziomie.