Samodzielnie układanie płytek. Układanie płytek – część pierwsza

131Wcześniej zostały już omówione dwa pierwsze etapy układania płytek, czyli przygotowanie podłoża i dopasowanie do niego płytek, a dzisiaj przechodzimy do etapu trzeciego, czyli właściwego układania płytek. Samo układanie nie jest ciężką czynnością. Pamiętaj, żeby rozmieszczać płytki partiami. Zacznij od ściany umieszczonej najdalej od wyjścia, żeby po skończonej pracy móc swobodnie opuścić pomieszczenie, w którym układałeś płytki, nie niszcząc swojej pracy. A pierwszy rząd musi być układany z pełnych płytek. To jeszcze było kilka takich rad na początek. Już teraz przechodzimy do kleju. Rozkładamy go na podłożu za pomocą papy i równomiernie rozprowadzamy za pomocą szpachelki, które ma ząbkowane zakończenie. Na taką powierzchnię z odpowiednio położonym klejem kładziemy płytkę. Jednak to nie koniec pracy, ponieważ musisz ją odpowiednie jeszcze ustawić. Ale o tym już w kolejnym wpisie, gdzie znajdziecie kolejne wskazówki odnośnie układania płytek