Architektury po architekturze średniowiecznej

142Kolejnymi architekturami, które myślę są już wszystkim znane, są to jak wyżej napisałem, architektura nowożytna, XIX, XX oraz XXI wieku. Architektury te myślę są wszystkim znane choćby ze szkół, wkraczając w cały temat dogłębniej zboczyli byśmy z domniemanego celu którym jest budownictwo, dlatego również uważam że podstawowa wiedza na temat architektury już w naszych głowach jest,nie uważajmy tej zdobytej wiedzy za niewartą uwagi, każdy drobiazg jest przydatny. Jest to zakończenie działu tematycznego poświęconego architekturom, dzięki któremu myślę będziemy patrzeć inaczej na budowle i będziemy mogli w krótkim czasie scharakteryzować ich cechy czy też styl i okres z którego pochodzą. Zapewne zauważyliście również, że mianem architektura nazywana jest sztuka, nie jest to błędem. W ostatnich artykułach używałem pojęcia “architektura sakralna”, jest to jeden z typów architektury, wyróżniamy 6 typów architektur w tym sakralną. Poza nią jest jeszcze mieszkalna,rządowa,rekreacyjna,edukacji i pożytku publicznego oraz komercyjna, myślę że danych pojęć nie należy wyjaśniać i są one rozumiane przez każdego.