Architektura starożytnej Grecji

140Architektura starożytnej Grecji dążyła do ideału piękna, dobra oraz prawdy. Architektura Grecka, swojego czasu wyodrębniła trzy style architektoniczne (porządki) takie jak joński, którego cechami rozpoznawczymi są bogate zdobienia, oraz smukłość. W stylu tym można zauważyć charakterystyczne zaokrąglenia, które wyglądają jak złota spirala o której wspominałem wcześniej, część zaokrąglona budowli zwana jest również jako “woluta”(ślimacznica). Kolejną z cech które można zauważyć z nawet daleka, jest to jak idealnie są zachowane proporcje. Następnym ze stylów jest porządek dorycki, który zaś charakteryzuje się surowością swojego wykonania nie jest tak bogato zdobiony jak wspomniany wcześniej styl joński. Spostrzec go możemy jako cylinder, w przeciwieństwie znów do stylu jońskiego ma on ciężkie proporcje. Trzecim w tym ostatnim stylem jest styl koryncki charakteryzujący się smukłością,zdobieniem głowic więc można stanowczo powiedzieć że styl koryncki jest podobny do stylu jońskiego, gdzie różnią się przeważnie głowicą która jest uformowana w kształt kosza ozdobionego rzędami liśćmi akantu.