Architektura średniowiecza

141Architektura średniowieczna zawiera dwa dość sławne style architektoniczne, takie jak architektura gotycka czy też architektura romańska. Wiele budowli z tamtego okresu wciąż możemy napotkać przed swoimi oczami, nawet w sytuacji gdy o tym nie wiemy, po przeczytaniu tego artykułu, będziesz już wiedział czy przed tobą stoi architektura zwaną architekturą gotycką czy też romańską. Architektura rozwijała się w od X wieku do XIII, charakteryzuje się ona przede wszystkim tym, że posiada ona półkoliste łuki, które zauważyć można przy wybudowanych oknach, warto również zauważyć że okna są małe i wąskie, mury zaś są grube. Budowle miały charakter sakralny a kościoły budowane w tym stylu były jasno oświetlone, wysokie oraz smukłe, budowle były mało zdobione a cała budowla jest proporcjonalna. Styl gotycki można wyróżnić tym zaś że budowle są smukłe i strzeliste.Styl ten podobnie jak w stylu romańskim, miał charakter sakralny. Posiadał duże ostrołukowe okna które były ozdobione witrażami, sklepienia są krzyżowe oraz łukowe podpory z zewnątrz.